Banner

Organizing Committee

 • General Chairs:
 • Vice General Chair:
 • TPC Co-Chairs:
  • Xiaofeng Gao (Shanghai Jiao Tong University, China)
  • Hongwei Du (Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China)
 • Publicity Co-Chairs:
  • Dongdong Ge (Shanghai University of Finance and Economics, China)
  • Chenchen Wu (Tianjin University of Technology, China)
 • Financial Chair:
  • Fay Zhong (California State University, East Bay, USA)
 • Publication Chair:
  • Meng Han (Kennesaw State University, USA)
 • Web Chair:
 • Local Organization Chair:
  • Sherman Hung (Shanghai Jiao Tong University)
 • Staff:

  Chao Wang, Chenlin Liu, Gehua Qin, Guanhao Wu, Hao Zhou, Jiahao Fan, Jianhui Wang, Junwei Liu, Lei Jiang, Mingding Liao, Shuang Wu, Tianxiang Gao, Xinjian Luo, Xinyu Wu, Yin Lin, Yuanning Gao, Yuchen Xia, etc. (Shanghai Jiao Tong University)